Ścieżka rowerowa "Klepaczka"

Ścieżka pieszo - rowerowa "Klepaczka" istnieje od ponad 10 lat i mierzy w przybliżeniu 3333 m. "Klepaczka" jest trasą okalającą Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, świetnie sprawdza się na niedzielne spacery, marszobiegi i krótkie przejażdżki. Przy ścieżce znajduje się sporo oznaczonych pomników przyrody, niemal przy każdym z nich wyznaczone jest miejsce postoju z ławeczkami. Trasa ta jest oznakowana na całej długości. Dwa razy do roku odbywa się na niej coroczna akcja "Polska Biega".