Ścieżka rowerowa "Rendez - Vous"

Ścieżka rowerowa na którą się wybieramy ma zachęcić rowerowych turystów do bezpośredniego z nią spotkania. Biegnie ona zachodnim skrajem Koszęcina gdzie na blisko 3 km odcinku duktu prowadzącego przez wspaniały bór napotkamy kolejno po drodze:

  • zrekonstruowany niedawno drewniano - betonowy most nad rzeką "Leśnica" o nazwie "Rokosi Most" (zdj. poniżej)
  • obszerną ogromną szkółkę leśną o nazwie "Trójca"
  • starą groblę z XVIII wieku obsadzoną ponad 250- letnimi dębami. Prowadzi ona obok rezerwatu przyrody "Jeleniok - Mikuliny"
  • punkt widokowy na rezerwat "Jeleniok - Mikuliny"
  • po lewej stronie grobli zaskakuje piękne jeziorko leśne z wyspą po środku
  • obok jeziorka znajduje się śródleśna polana biwakowa. Oprócz dużej wiaty, stołów z ławami i kręgu na ognisko zdobi to miejsce dobrze utrzymana drewniana chata myśliwska o nazwie "Rendez - Vous" (zdj. poniżej)
  • 60 letni drzewostan sosnowy