Trasa rowerowa Koszęcin - Brusiek przez las

Trasę tą rozpoczynamy przy drewnianym kościółku św. Trójcy. Jedziemy w stronę Tworoga, przejeżdżamy pod wiaduktem kolejowym i skręcamy w prawo w szutrową drogę. Trzymając się jej dojedziemy do miejsca odpoczynku (po prawej) tzw. Rendez - Vous, my zaś jedziemy w lewo. Wyjedziemy na leśną polanę (po prawej płynie Mała Panew). Jedziemy trawiastą dróżką obok krzyża (po lewej). Po wjeździe do lasu zaraz po lewej stronie mieści się miejsce do wypoczynku "Krywałd" z ciekawym wypływem kody (zdj. poniżej), po prawej płynie "Mała Panew". Trzymając się teraz dróżki prowadzącej wzdłuż rzeki dojedziemy do poprzecznego duktu, na którym skręcimy w prawo. Po chwili miniemy parking (po prawej), a potem wyjedziemy na asfaltową drogę nr 907 w Bruśku. Skręcamy na nią w prawo, pokonujemy most i za nim jedziemy w lewo. Dojedziemy tą drogą do drewnianego kościółka św. Jana Chrzciciela w Bruśku.