Regulamin - Pole namiotowe

 

Regulamin pola namiotowego

na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koszęcinie

 

§ 1

Osoby chcące rozbić namiot, ustawić przyczepę kempingową lub kampera  zobowiązane są do uregulowania należność przed  wjazdem na pole namiotowe.

W przypadku  braku posiadania ważnych opłat, związanych z przedłużeniem pobytu, inkasent  ma obowiązek pobrania     należność x 2.
 

§ 2

Miejsce rozłożenia namiotów, ustawiania przyczep kempingowych, kamperów, samochodów motocykli , innych pojazdów  ustala się  z pracownikami recepcji  pola namiotowego.

§3

Doba pobytowa na terenie pola namiotowego trwa od godziny 14.00 w dniu   przyjazdu do godziny 12.00 w dniu wyjazdu.

Recepcja pola  namiotowego czynna jest w okresie 26 czerwca do 1 września  w godzinach 9.00 – 18.00

Zgłoszenie pobytu na polu należy dokonać niezwłocznie po przybyciu na teren pola namiotowego.

§4

Cisza nocna na terenie pola namiotowego obowiązuje w godz. 23.00-6.00

§ 5

Na terenie pola namiotowego zabrania się:

- używania otwartego ognia poza miejscami wyznaczonymi

- wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów w tym broni

- zakłócania porządku publicznego

§ 6

Na terenie pola namiotowego Organizator udostępnia do dyspozycji przebywających osób:

- bezpłatne zaplecze sanitarne czynne w godzinach 6.00 – 22.00 z bieżącą wodą

- pojemniki na śmieci

- punkty poboru wody

- punkt mycia naczyń

- dostęp do gniazd z energią elektryczną

§ 7

Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione w namiotach, samochodach czy przyczepach campingowych

§8

Organizator na terenie pola namiotowego nie ponosi odpowiedzialności za szkody zdrowotne i materialne wyrządzone przez osoby trzecie lub siły natury.

§ 9

Organizator nie dokonuje zwrotu opłat za pobyt na polu namiotowym w przypadku rezygnacji lub skrócenia czasu pobytu.

§ 10

Pole namiotowe nie jest strzeżone.

§ 11

Pole namiotowe jest miejscem wypoczynku. Odpoczywający dbają o spokój własny  i innych wczasowiczów

§ 1

Właściciele zwierząt przebywających na terenie pola namiotowego są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa i czystości oraz posiadania aktualnego szczepienia psa przeciwko wściekliźnie . Psy powinny być prowadzone na smyczy i w razie potrzeby w kagańcu

§ 13

Każdy, kto przebywa na terenie pola namiotowego zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, zasad  sanitarno - epidemiologicznych oraz przepisów przeciwpożarowych

§ 14

Miejsca postojowe dla pojazdów nie są strzeżone.

 

§ 15

Dzieci mogą przebywać na polu namiotowym tylko pod opieką osób dorosłych.

§16

Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu będą wydalane poza teren pola namiotowego bez możliwości powrotu oraz zwrotu kosztów za niewykorzystany pobyt.

§17

Osoby przebywające na terenie pola namiotowego zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu.

Biwakowiczu !!!

Dbaj o czystość na terenie pola namiotowego  oraz sanitariatów - zostaw to miejsca  w stanie nie gorszym od tego który zastałeś.

CENNIK:


- Przyczepa kempingowa, kamper lub namiot -       14 zł
- Pobyt osoby dorosłej –                                               12 zł

- Pobyt dla dzieci od 3 do 5 lat  -                                   6 zł

- Pobyt dzieci szkoła podstawowa –                              8 zł

- Pobyt dla młodzieży szkół średnich i studentów –  9 zł

- Ustawienie samochodu lub motocyklu –                   5 zł

- Opłata za psa lub kota –                                                7 zł
- Podłączenie prądu –                                                     15 zł        (po uzgodnieniu z pracownikiem GOSIR)
 

Dyrektor

Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

W Koszęcinie