Klauzula informacyjna monitoringu na GOSIR

Utworzono dnia 16.06.2019

 

  • administratorem systemu monitoringu jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koszęcinie, ul. Sportowa 1,
    42-286 Koszęcin, nr tel. 34 357 62 65.
  • monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym
  • podstawą przetwarzania są przepisy ustawowe.
  • zapisy z monitoringu  przechowywane będą w okresie 14 dni.
  • osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych
  • osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  • pełną informację dotyczącą monitoringu wizyjnego można uzyskać na stronie http://www.koszecin.naszosir.pl