Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koszęcinie

Regulamin Wypożyczalni Sprzętu Wodnego

Regulamin

Wypożyczalni Sprzętu Wodnego

Wypożyczalnia sprzętu wodnego znajduje się na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koszęcinie

  1. Zasady ogólne

1. Wypożyczalnia sprzętu wodnego czynna jest codziennie, w sezonie letnim tj. od lipca do sierpnia, w godzinach od:

poniedziałku do czwartku od godz. 14.00 – 18.00

piątku do niedzieli od godz. 12.00 – 18.00

2. Wszystkie osoby korzystające z wypożyczalni zobowiązane są do zapoznania się z treścią niniejszego REGULAMINU i do bezwzględnego jego przestrzegania.

3. Opłatę za wypożyczenie sprzętu pobiera się z góry za zadeklarowany czas jego używania, który nie może być dłuższy niż wynoszą godziny otwarcia wypożyczalni, w oparciu o cennik. Ewentualne przekroczenie zadeklarowanego czasu wypożyczenia sprzętu upoważnia pracownika wypożyczalni do obciążenia wypożyczającego dodatkową opłatą według cennika wypożyczalni.

4. Pracownik wypożyczali może odmówić wypożyczenia sprzętu pływającego gdy:

a) osoba chcąca wypożyczyć sprzęt jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub znajduje się pod wpływem substancji odurzających,

b) warunki pogodowe mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia wypożyczającego lub sprzętu sportowego.

c) jedna z osób chcąca wypożyczyć sprzęt musi być pełnoletnia.

5. Wypożyczający zobowiązuje się do:

a) korzystania z wypożyczonego sprzętu oraz jego wyposażenia i osprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem,

b) zwrócenia wypożyczonego sprzętu w zadeklarowanym czasie,

c) zwrócenia sprawnego technicznie, w stanie niepogorszonym, wypożyczonego sprzętu wraz   z jego wyposażeniem i osprzętem,

d) pokrycia ewentualnych kosztów naprawy uszkodzonego z własnej winy sprzętu lub jego wyposażenia bądź osprzętu.

e) nie odstępowania wypożyczonego sprzętu osobom trzecim,

f) opieki nad sprzętem przez cały okres wypożyczenia.

g) obowiązkowego płynięcia w zapiętej kamizelce ratunkowej dostarczonej przez pracownika wypożyczalni.

6. Obsługa wypożyczalni nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody, zarówno u wypożyczającego jak i osób trzecich, powstałe w czasie użytkowania sprzętu przez wypożyczającego, pod warunkiem, że wypadki lub szkody nie są wynikiem wad tkwiących w wypożyczonym sprzęcie.

7. Osoba dopuszczająca się zniszczenia sprzętu ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą.

8. W przypadku stwierdzenia faktu zniszczenia sprzętu należy sporządzić PROTOKÓŁ ZNISZCZENIA SPRZĘTU. PROTOKÓŁ ZNISZCZENIA SPRZĘTU jest wypełniany przez pracownika obsługi wypożyczalni przy udziale osoby, na którą został wypożyczony sprzęt i stanowi podstawę do rozliczenia wyrządzonej szkody.

II. Postanowienia szczegółowe dotyczące wypożyczenia sprzętu pływającego

1. Aby wypożyczyć sprzęt pływający, bezwzględnie należy spełnić następujące warunki:

a) przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem (np.: legitymacja uczniowska, studencka, dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy).

b) pobrać z wypożyczalni (nieodpłatnie) kamizelki ratunkowe oraz używać ich w sposób prawidłowy, zgodnie z ich przeznaczeniem,

c) być osobą pełnoletnią,

d) nie znajdować się pod wpływem alkoholu lub jakichkolwiek substancji odurzających.

2. Wypożyczającym sprzęt pływający zabrania się:

a) kąpieli podczas pływania (w tym skoków ze sprzętu do wody),

b) wędkowania,

c) zabierania na pokład wypożyczonej jednostki pływającej większej liczby pasażerów niż wynika to z możliwości technicznych (wyporności) danego sprzętu,

d) zachowania zagrażającego bezpieczeństwu własnemu, pasażerów oraz osób trzecich,

e) spożywania alkoholu oraz zażywania jakichkolwiek substancji odurzających w czasie dysponowania wypożyczonym sprzętem pływającym,

f) wykorzystywania sprzętu pływającego niezgodnie z jego przeznaczeniem,

3. Wypożyczający sprzęt pływający zobowiązany jest do:

a) stosowania się do poleceń pracowników wypożyczalni

b) w razie jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny z Dyrektorem Ośrodka tel. 660 413 511

 

 

GOSiR Koszęcin

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny