Zmiana ceny za wywóz nieczystości płynnych

Utworzono dnia 30.05.2022

W związku z uchwałą nr 528/XLVII/2022 Rady Gminy Koszęcin z dnia 24 maja 2022 roku w sprawie ustalenia ceny za wywóz 1 m3 nieczystości płynnych wykonywanych przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koszęcinie przy użyciu pojazdu asenizacyjnego ustala się cenę 16,20 brutto za 1m3. Ceny będą obowiązywać od poniedziałku 13 czerwca 2022 roku.