Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koszęcinie

Turniej Siatkówki Plażowej 27-28.07.2019

Utworzono dnia 10.07.2019

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koszęcinie zaprasza

do udziału w Turnieju Siatkówki Plażowej

                                 

„O PUCHAR WÓJTA GMINY KOSZĘCIN”

  1. Organizator: GOSiR w Koszęcinie

 

  1. Miejsce zawodów:  teren  GOSIR w Koszęcinie  ul. Sportowa 1,

42-286 Koszęcin

 

  1. Termin zawodów: 27-28.07.2018 r.

- biuro zawodów czynne od godz. 9.30

- początek rozgrywek od godz. 10.00

 

     IV.       Kategorie rozgrywek:

              - mężczyźni + 16 lat, termin: 27.07.2019r.

              - mikst + 16 lat, termin: 28.07.2019r.

  1. Zapisy: telefonicznie do 24.07.2019r. do godz.22.00  tel: 606987477

                         

  1. Wpisowe: 10 zł od osoby (w tym możliwość korzystania z basenów oraz posiłek regeneracyjny, napoje)                                                                                                                       

 

  1. Nagrody: za miejsca I-III statuetki

 

  1. Inne sprawy porządkowo-organizacyjne określa załączony regulamin turnieju.

 

REGULAMIN

TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ PLAŻOWEJ W KOSZECINIE W DNIU 27-28.07.2019 r.

 

I. Sprawy ogólne

1.Organizator:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koszęcinie

2. Miejsce:

Turniej będzie rozgrywany na 2 boiskach zlokalizowanych na terenie basenu GOSIR w Koszęcinie, ul. Sportowa 1, 42-286 Koszęcin

3.Termin turnieju:  27-28.07.2019r.

Biuro zawodów czynne od godz. 9.30

Początek rozgrywek : godz. 10.00

4. Cele turnieju:

-     popularyzacja siatkówki plażowej

-     promocja form aktywnego spędzania wolnego czasu

II. Zasady uczestnictwa:

1. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i nie mają przeciwwskazań lekarskich. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są przedstawić przed zawodami pisemną zgodę rodzica (opiekuna prawnego) na udział w turnieju.

Wzór zgody:

Oświadczam ,że moje dziecko ………………………………………………………………(imię nazwisko, data urodz.) nie ma przeciwskazań zdrowotnych  i może uczestniczyć w zawodach siatkówki plażowej w Koszęcinie w dniu………. (data)

………………………………………..            ................................................................

Miejscowość, data                                          podpis rodzica (opiekuna prawnego)

2. Kategorie wiekowe:

- mężczyźni:    + 16 lat, termin:  27.07.2019r (sobota)

- mikst ( damsko –męska) + 16 lat, termin; 28.07.2019r (niedziela)

3. Zgłoszenia drużyn przyjmowane będą telefonicznie do 25.07.2018r. do godz.22.00 pod nr tel. 606987477. 

W zgłoszeniu należy podać:
-   imiona i nazwiska zawodników                                                                                                                                           

-   nazwę drużyny

ZGŁOSZENIE DRUŻYNY JEST RÓWNOZNACZNE  Z  ZAPOZNANIEM I AKCEPTACJĄ  REGULAMINU ZAWODÓW.

4. Wpisowe: 10 zł od osoby (w tym możliwość korzystania z basenów oraz posiłek regeneracyjny, napoje)                                                                                                                      

5. Ilość drużyn jest  ograniczona do 12 w każdej kategorii.                                                                                         

6. Zawodnik musi legitymować się dokumentem potwierdzającym datę urodzenia.

III. Przepisy

1. Ilość rozgrywanych setów będzie uzależniona od liczby uczestniczących drużyn.

2. System rozgrywek uzależniony jest od ilości drużyn.

3. Obowiązują przepisy gry w siatkówkę plażową.

5. Zawodnicy sami sędziują mecze. Po zakończonym meczu kapitan zwycięskiego zespołu zgłasza wynik do biura turnieju.

IV. Nagrody

Dla pierwszych trzech drużyn w każdej kategorii: statuetki.

V. Postanowienia końcowe

1. Każdy zawodnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem.                                                                 

2. Każdy zespół musi posiadać strój sportowy.

3. Turniej będzie rozgrywany piłkami  „MIKASA VLS 300”, które zapewnia organizator.

4. Do rozgrzewki drużyny muszą posiadać własne piłki.                                                                                              

 5. Zawodnicy przygotowują się do spotkań poza wydzielonymi boiskami.                                                                

6. Przed meczem drużyna ma prawo do 2 minutowej rozgrzewki na boisku.                                                     

 7. Zawodnicy  uczestniczący w turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie, biorą udział na własną odpowiedzialność, organizator nie będzie ponosił odpowiedzialności za wynikłe wypadki.

8.  Zawodnicy uczestniczący w turnieju winni posiadać aktualne badania lekarskie, stwierdzające zdolność do gry w plażowej piłce siatkowej lub w dniu zawodów złożą oświadczenie, że są zdrowi i nie mają przeciwwskazań do gry w plażowej piłce siatkowej, startują na własne życzenie i nie będą rościć od organizatorów żadnych odszkodowań z tego tytułu.                                                                                                

9. Za rzeczy zgubione podczas zawodów organizator nie odpowiada.                                                                    

10. Organizator zapewnia opiekę medyczna (apteczka pierwszej pomocy, osoba przeszkolona medycznie)                                                                                                      

11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu i zasad gry.

12. W sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decydują organizatorzy.

 

 

  

 

  

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 41

W poprzednim tygodniu: 187

W tym miesiącu: 594

W poprzednim miesiącu: 3267

Wszystkich: 143531